مقالات

بالش نرم یا بالش سفت کدامیک بهتر است؟

بالش نرم یا سفت

علاوه بر داشتن تشک نرم یا تشک سفت، نرمی یا سفتی بالش نیز در داشتن خوابی راحت و حفظ ساختار بدن در هنگام خواب، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. ممکن است چنین به نظر بیاید که نرمی یا سفتی بالش تنها مسئله‌ای است مرتبط با میزان راحتی که یک بالش برای ما فراهم می‌کند اما در واقع میزان نرمی و بلندی که دو خصیصه اصلی هر بالش هستند، به دلیل تاثیرگذاری بر حالت قرارگیری سر در هنگام خواب، عواملی بسیار تعیین کننده در جهت جلوگیری از درد کمر یا گردن هستند. با تشخیص بلندی و نرمی مورد نیاز شما بر اساس تجربه شخصی، در هنگام خرید می‌توانید به راحتی مناسب‌ترین بالش را برای تجربه نمودن بهترین خواب انتخاب کنید. در ادامه با ارائه اطلاعاتی راه‌گشا، شما را در مورد انتخاب مناسب‌ترین بالش راهنمایی خواهیم کرد.

چرا میزان نرمی بالش مهم است؟

میزان نرمی بالش به این علت مهم است که به طور مستقیم بر راحتی و کیفیت خواب شما تاثیرگذار خواهد بود. تنها لحاظ نمودن چند نکته کافیست تا بتوانید میزان نرمی مورد نیاز یک بالش را برای خود تعیین کنید.

عادت خواب شما: شما به بالشی نیاز دارید که میزان نرمی و بلندی آن بر اساس حالت قرارگیری شما در هنگام خواب باشد. به طور مثال، ترجیح کسی که عادت دارد بر شکم بخوابد، بالشی نرم با بلندی کم خواهد بود، چرا که بالشی با این خصوصیات به قرارگیری گردن در حالتی طبیعی و درست کمک می‌کند. در مقابل، کسی که معمولا به پهلو می‌خوابد، برای قرار گرفتن سر و گردن در راستای بدن و داشتن خوابی راحت، بالشی سفت را انتخاب می‌کند.

وزن بدن شما: وزن بدن می‌تواند بر میزان نرمی مورد انتظار بالش تاثیرگذار باشد و در صورت هماهنگی این دو عامل، بهترین حالت قرارگیری بدن در هنگام خواب فراهم می‌شود. به عنوان مثال، بالش‌هایی بسیار سفت بهترین انتخاب برای تسکین درد و فشار بر ستون فقرات هستند، اما برای افرادی با وزنی کمتر از ۶۰ کیلوگرم توصیه نمی‌شوند.

درد در ناحیه سر و یا گردن: در این شرایط، اگر بالش شما به اندازه کافی سفت نبوده، پشتیبانی خوبی از سر و گردن نداشته باشد، تکیه خوبی ایجاد نکرده و راستای ستون فقرات را حفظ نکند، می‌تواند بر شدت اینگونه دردها بیافزاید.

انتخاب بالش مناسب
بالش نرم و بالش سفت

میزان نرمی یا سفتی بالش چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

تا به امروز، در سطح دنیا، معیار یا روشی برای اندازه‌گیری سفتی بالش در نظر گرفته نشده است. اما به طور کلی، میزان نرمی یک بالش را با مقدار فرو رفتن آن در هنگام وارد شدن فشار بر آن اندازه می‌گیریم. برندهای خاص دسته بندی‌های خاصی برای میزان سفتی بالش‌های تولیدی خود دارند و به همین دلیل در هنگام خرید و مقایسه محصولات، به یاد داشتن این دسته بندی‌ها می‌تواند به انتخاب بالش مورد نیاز شما کمک کند. معمول‌ترین دسته بندی‌هایی که معرف میزان سفتی یا نرمی یک بالش هستند در ادامه بیان می‌شوند:

نرم: این نوع بالش‌ها بهترین انتخاب برای افرادی است که عادت خواب بر شکم را دارند و بالشی با کمترین بلندی را ترجیح می‌دهند.

نیمه نرم: این بالش‌ها تنها چند درجه تکیه بیشتری از نرم‌ترین مدل بالش ایجاد می‌کنند. قابل توجه است که افراد درشت اندام، به بالشی با بلندی و سفتی بیشتری از این بالش نیاز دارند.

متوسط: بالشی است نه آنچنان نرم و نه آنچنان سفت. این نوع بالش مناسب افرادی است که عادت به خواب بر پشت دارند و معمولا وضعیت قرارگیری بدن خود را در هنگام خواب تغییر می‌دهند.

نیمه سفت: این بالش‌ها بسیار سفت هستند، اما نه آنچنان که وقتی سر را بر آنها قرار می‌دهیم فرو نروند. این نوع، بهترین میزان تکیه را برای سر و گردن فراهم می‌کنند.

سفت: بالش سفت معمولا بسیار سنگین و دارای کمترین قابلیت فرورفتن در هنگام قرار دادن سر بر روی خود هستند. اینگونه، به این علت که مقدار تطابق مورد نیاز جهت قرارگیری درست سر و گردن را فراهم نمی‌کند، به افرادی با عادت خواب بر شکم توصیه نمی‌شود. افراد درشت اندام ممکن است که چنین بالش‌هایی را ترجیح دهند چرا که مقدار تکیه کافی برای سر، گردن و کمر آنها را فراهم می‌کنند.

میزان نرمی بالش و عادت خواب

هیچ بالشی ذاتا برای خوابیدن بد نبوده و یا استفاده از آن به ایجاد درد گردن و یا بروز کمردرد نمی‌انجامد. هر نوع بالشی می‌تواند بر اساس عادت خواب و ترجیحات شما، بالشی مناسب باشد. انتخاب نوع بالش بسیار شخصی است و به ترجیحات ما بستگی دارد، اما توصیه‌هایی که در ادامه بر اساس میزان تکیه مورد نیاز و همچنین عادت خواب شما بیان می‌شود، در اغلب اوقات راهنمای درستی برای انتخاب یک بالش هستند.

افراد با عادت خواب به پهلو: این افراد به طور معمول به بالشی سفت که میزان تطابق بالایی داشته باشد نیاز دارند که به سر و گردن آنها اجازه دهد به درستی در راستای ستون فقرات قرار گیرد. برای بدست آوردن بهترین نتیجه، به اینگونه افراد خرید و استفاده از فوم حافظه‌دار(بالش مموری فوم) و یا بالش‌های لاتکس توصیه می‌شود.

افراد با عادت خواب بر روی شکم: این افراد به طور کلی به بالشی با کمترین بلندی نیاز دارند. یک بالش بسیار نرم که کمترین قطر را داشته باشد، مناسب‌ترین انتخاب خواهد بود. همچنین عدم استفاده از بالش نیز می‌تواند انتخاب خوبی در جهت حفظ بهتر راستای ستون فقرات برای این دست افراد باشد.

افرادی با عادت خواب بر پشت: این افراد باید از انتخاب یک بالش بسیار نرم پرهیز کنند، زیرا که به بالشی نیاز دارند که گردن و کمرشان را در امتدادی درست حفظ کند.

افرادی با عادت خواب متغیر: اینگونه افراد تمایل به تغییر وضعیت در حین خواب دارند و معمولا از وضعیت خواب بر پشت، به خواب بر پهلو تغییر حالت می‌دهند. به این خاطر یک بالش با قابلیت تنظیم یا بالشی که قابلیت تطبیق با تمامی عادات خواب داشته باشد را ترجیح می‌دهند.

تاثیر بالش بر خواب
تاثیر بالش بر سلامت سر و گردن

میزان نرمی بالش در مقابل بلندی آن

به این دلیل که هر دو عامل فوق بر میزان تکیه و راحتی یک بالش تاثیر دارند، معمولا میزان نرمی بالش با میزان بلندی آن اشتباه گرفته می‌شود. به همین دلیل، هر دو عامل بایست به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند، زیرا که هر یک از آنها مفهومی جداگانه دارند.

میزان بلندی بالش مفهومی متشکل از دو خصیصه ارتفاع و قطر بالشت است. به طور معمول سه میزان بلندی مختلف برای بالش موجود است: بلندی کم، بلندی متوسط و بلندی زیاد. هرچه میزان بلندی بیشتر باشد، بالش قطورتر و مرتفع‌تر خواهد بود. در ضمن، میزان نرمی گویای مقدار فرورفتن آن بر اساس فشاری است که به آن وارد می‌شود، به همان صورت که معیاری برای تطبیق‌پذیری سر و گردن با بالش است.

به عنوان مثال، فردی با عادت خواب به پهلو، به بالشی با بلندی زیاد نیاز دارد که ضامن حفظ راستایی درست برای سر و گردن او در امتداد بدن باشد. در عین حال بالش آنها باید سفتی بیشتری داشته باشد که بتواند تکیه مناسبی برای سر و گردن ایجاد کرده و راستای ستون فقرات را به درستی حفظ کند.

بهترین راه برای به خاطر سپردن تفاوت این دو خصیصه، معادل ساختن بلندی بالش با ارتفاع آن و همچنین میزان نرمی بالش با تکیه‌ای است که ایجاد می‌کند.

رابطه میزان نرمی بالش و جنس آن

در اغلب اوقات مواد اولیه به کار رفته در ساخت بالش، تعیین کننده میزان نرمی آن است. به همین دلیل شناخت مواد اولیه بکار رفته در بالش برای مقایسه در حین خرید بسیار مهم است.

بالش‌هایی با نرمی قابل تنظیم

انتخاب بالش‌هایی با میزان نرمی قابل تنظیم، بهترین راه حل برای آن دسته از افرادی است که نمی‌توانند به طور دقیق بالش مورد نیاز خود را انتخاب کنند. با یک بالش قابل تنظیم، بر میزان تکیه مورد نیاز که برای سر و گردنتان فراهم می‌شود احاطه خواهید داشت.

بالش‌های قابل تنظیم دارای قابلیت‌های مختلفی برای ایجاد سازگاری با نیاز شما هستند. به عنوان مثال، بالشی که از ابرهای تکه تکه تشکیل شده می‌تواند دارای یک زیپ باشد و به شما این امکان را بدهد که با خارج کردن مقداری از ابرها به بلندی مورد نیاز خود دست یابید. همچنین در بعضی بالش‌ها از زیپ به عنوان وسیله‌ای برای افزایش حجم رویه بالش استفاده می‌شود و از این طریق می‌توان میزان فشردگی محتویات بالش را تغییر داده و در نتیجه نرمی آن قابل تنظیم خواهد بود. بر اساس مدل بالش، تعویض هسته بالش و همچنین رویه‌های قابل افزایش و کاهش آن، علاوه بر تاثیر بر بلندی آن، می‌تواند میزان نرمی بالش را کاهش و یا افزایش بدهد.

یک بالش با قابلیت تنظیم بلندی و نرمی، برای آن دسته از افراد که عادت خواب متغیر دارند، خریدی هوشمندانه خواهد بود. یک بالش سفت در هنگامی که به پهلو خوابیده‌اید می‌تواند بهترین راحتی را برای شما فراهم کند و در عین حال همان بالش در هنگامی که بر روی شکم می‌خوابید می‌تواند بسیار نامناسب بوده و با متمایل کردن سر به سمت بالا، زاویه قرارگیری سر را از حالت درست خارج کرده و باعث ایجاد گردن درد شود. با انتخاب یک بالش با قابلیت تنظیم میزان نرمی، می‌توانید با ایجاد تغییرات دلخواه در آن بر اساس عادت خواب خاص خود، بالشی مناسب در اختیار داشته باشید.

دیدگاهی در مورد “بالش نرم یا بالش سفت کدامیک بهتر است؟

  1. داتیس گفت:

    خرید تشک با کیفیت همیشه دغدغه کاربران است. بهترین مارک تشک را دارید.

    1. .... گفت:

      سلام ببخشید من تو خواب همش حالت های خوابم تغییر میکنه و نمیدونم کدوم بالش برام مناسبه میشه راهنماییم کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *